Nasza Przychodnia sp. z o.o. sp. k. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719 515,14 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła w bardziej przyjazny i przystępny sposób korzystać z usług placówki dzięki sprawniejszej komunikacji za pośrednictwem nowoczesnej strony internetowej w standardzie WCAG, nowoczesnego wyposażenia do badań w gabinetach lekarskich oraz zabiegowych, przeszkolonej kadrze medycznej z zakresu komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, a także nowoprojektowanej windzie .

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

Ogłoszenia w sprawie składania ofert na realizację zadań w przedsięwzięciu pn.: Wdrożenie wybranych standardów dostępności POZ w przychodni ”NASZA PRZYCHODNIA” w Nowym Dworze Mazowieckim- w ramach projektu : „Dostępność Plus dla zdrowia”:

1. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie i uruchomienie strony www spełniającej wymagania WCAG 2.1.”

Opis zadania :W ramach zadania zostanie opracowana i uruchomiona strony www jednostki spełniającej wymagania WCAG 2.1. Uruchomienie strony www odbędzie się w trzech etapach: I Etap: Analiza strony WEB pod względem technicznym Analiza strony pod względem treści. II etap: Przygotowanie i wprowadzenie zmian w oprogramowaniu strony www. III etap: Wprowadzenie rekomendacji wprowadzania kontentu (treści)

Czytaj więcej ….