Poradnia Kardiologiczna udziela porad medycznych w ramach umowy z NFZ dwa razy w tygodniu w każdy: wtorek i czwartek, przez lekarzy kardiologów.

Zapewniamy:

 • konsultację lekarza kardiologa
 • wizyty kontrolne sprawdzające efektywność leczenia
 • dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Kwalifikujemy pacjentów z :

 • niewydolnością serca,
 • arytmią,
 • chorobą wieńcową,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • migotaniem przedsionków,
 • zaburzenia przewodnictwa,
 • chorobami układu krążenia związanymi z wiekiem.

W trakcie odbywania pierwszorazowej konsultacji w Poradni Kardiologicznej należy pamiętać o:

 1. Przyniesieniu dzienniczka samokontroli ciśnienia krwi
 2. Przyniesieniu dotychczasowych badań nie starszych niż 6 miesięcy.
 3. Sporządzeniu listy przyjmowanych leków.
 4. Przyjściu 15 minut przed wyznaczoną godziną konsultacji celem wykonania pomiarów antropometrycznych.


Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod numerami tel.:

22 775  55  87/ 731 100 837

 w godzinach 8:00-18:00